ประวัติแพทย์

การศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต​ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
- แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.พระมงกุฎเกล้า
- แพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง รพ.พระมงกุฎเกล้า
- ศัลยศาสตร์ตกแต่งระยะสั้น Seoul Catholic University,Korea
- ศัลยกรรมการตกแต่งตาและจมูก JW plastic Surgery Hospital ,Korea

ประสบการณ์ทำงานด้านศัลยกรรมตกแต่ง

- แพทย์ที่ปรึกษาศัลยกรรมตกแต่ง รพ.พญาไท2 และ รพ.วิชัยยุทธ
- กรรมการบริหารสมาคม “ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย” วาระ 2559-2563
- อนุกรรมการพิจารณาจริยธรรมทางการแพทย์ ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ผลงานอื่น ๆ ​

– Co creative partner โครงการ “แพทย์เฉพาะทางบาทเดียว” สนับสนุนโดย สสส

– App developer แอพลิเคชั่น “ใกล้มือหมอ” สนับสนุนโดย สสส

– CEO บริษัท GreatTelehealth ให้คำปรึกษาแพทย์ทางไกล และอุปกรณ์ติดตามสัญญาณชีพระยะไกล

– ผลงาน Youtube channel  “หมอเฉพาะทางบาทเดียว”

– ผลงาน pocket book “รู้จริงก่อนสวย มั่นใจก่อนเสริม”

ผลงาน pocket book "รู้จริงก่อนสวย มั่นใจก่อนเสริม"