การทำตาสองชั้นเทคนิค Scarless

การทำตา 2 ชั้น มีหลายเทคนิค โดยเทคนิคที่เราทราบอยู่ นั้นมี 3 วิธีหลักๆ คือ

  1. การกรีดตา เพื่อทำตาสองชั้น (Incisional Double eyelids )
  2. การ เจาะตา 3 จุด ,  การผ่าตัดฝังปมไหม  หรือ การทำตาเทคนิคเกาหลี  ( Buried Suture technique )
  3. การผ่าตัดลงแผลเล็กๆ  ( Mini –Scar technique ) ซึ่งแผลจะมีความกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร

ซึ่งการผ่าตัดทั้ง 3 อย่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ยังต้องใช้เวลาพักพื้น อย่างน้อยก็ 2-3 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ กว่าตาจะเข้าที่และดูเหมือนปกติ แต่วิธีที่ ใหม่ล่าสุด และ ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักในการผ่าตัดทำตา 2 ชั้นคือ

วิธีที่เรียกว่า Scarless technique  ซึ่งเป็นการผ่าตัด ลงแผลบริเวณเปลือกตาแค่ 3 มิลลิเมตร   โดยคนไข้สามารถ มาผ่าตัดตอนเที่ยง แล้วสามารถกลับไปทำงานต่อไปเลย โดยไม่มีเพื่อนร่วมงานรู้ว่าเราไปทำการผ่าตัดมา เพราะ ไม่มีแผลเย็บภายนอก

 ข้อดีของการผ่าตัดเทคนิค scarless

  1. พักฟื้นได้เร็ว ในคนไข้บางท่านวันรุ่งขึ้นสามารถกลับไปทำงานได้เลย
  2. มีแผลเล็กน้อย ไม่เห็นแผลเป็น เพราะแผลมีขนาดเล็กมากเพียง 3 มิลลิเมตรเท่านั้น
  3. ไม่ต้องตัดไหม ไม่มีการเย็บผิวหนังภายนอก แผลมีขนาดเล็กสามารถหายได้เอง
  4. ตาที่ได้จากการทำตาสองชั้นแบบนี้ จะได้ชั้นตาที่เป็นธรรมชาติ
  5. กรณีที่จำเป็นต้องมีการแก้ไข สามารถแก้ได้ง่าย ภายใน 1-2 สัปดาห์แรกหลังการผ่าตัด โดยไม่ทำให้โครงสร้างเปลือกตาเสียหาย
  6. แก้ไขปัญหาตาได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ตา 3 ชั้น , แก้ไขคนไข้เบ้าตาลึก, ตา 2 ชั้นแต่ไม่เท่ากัน  , ชั้นตาหลบใน , ชั้นตาเล็กอยากมีชั้นตาโต ฯลฯ

การทำตาสองชั้นเทคนิค scarless 

ตัวอย่างแผลทำตาหลังทำประมาณ2อาทิตย์

เทคนิคการผ่าตัด 

คุณหมอจะลงแผลเล็กๆ เข้าไปปรับชั้นตาที่กล้ามเนื้อตา รวมถึงดึงไขมัน หรือจัดเรียงไขมัน ตามแต่ปัญหาชั้นตาของแต่ละท่าน จากนั้นจะเย็บ fix ชั้นตาที่ระดับกล้ามเนื้อตา

รูปแผลผ่าตัดแบบเทคนนิคกรีดยาวดั้งเดิมเทียบกับแผลผ่าตัดแบบเทคนิคscarless

การทำตาสองชั้นเทคนิค scarless 

ระหว่างทำ คนไข้จะได้รับยาชา และจะต้องคอยหลับตา ลืมตาเพื่อให้คุณหมอเช็คระดับชั้นตา ระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดประมาณ 30-45นาที 

เทคนิค scarless สามารถแก้ไขปัญหาชั้นตาแบบไหนได้บ้าง

1.ปรับตาหมวยชั้นเดียวให้เป็น  2 ชั้นสวยๆ เป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างการปรับตาหมวยชั้นเดียวให้เป็น  2 ชั้น

 

2. แก้ไขตาสองชั้นหลบใน

ตัวอย่างการแก้ไขตาสองชั้นหลบใน

 

3. แก้ไขตาหลายชั้น ไขมันหาย

ตัวอย่างการแก้ไขตาหลายชั้น

 

4. แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

ตัวอย่างการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

 

5. ทำตาผู้สูงอายุ

ตัวอย่างการทำตาผู้สูงอายุ