เสริมจมูก

การผ่าตัดเสริมจมูกถือว่า เป็นการผ่าตัดอันดับหนึ่งในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดเพื่อแก้ไขรูปทรงของจมูกให้มีความโด่งขึ้น มีความโค้งสวยและดูเป็นธรรมชาติ การผ่าตัดเสริมจมูกเพื่อให้ได้รูปทรงสวยและดูงดงามนั้น มีหลักการประเมินรูปทรงของผู้ป่วยดังนี้

  1. 1. การประเมิน ขนาดความกว้างของหัวตา ( Intercanthal distance ) และบริเวณสันจมูก ( Nasal radix )
  2. 2. การประเมิน ความหนา และความกว้าง ของเนื่อบริเวณปลายจมูก ( Tip of Nose )
  3. 3. การวัดความยาวของสันจมูกถึงปลายจมูก ( Nasal Length )
  4. 4. การประเมินความหนาของผิวหนังทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณจมูก ( Skin thickness )

เสริมจมูก

เสริมจมูก

หลังจากที่แพทย์ประเมินลักษณะดังกล่าวแล้วแพทย์จะทำการเลือก วิธี และ วัสดุที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยวิธีการผ่าตัดจะมีหลักๆอยู่ 2 วิธีคือ วิธีการผ่าตัดแบบเปิด ( Open Rhinoplasty ) และวิธีการผ่าตัดแบบปิด ( Closed Rhinoplasty )

Open Rhinoplasty

การผ่าตัดเปิดแผลบริเวณปลายจมูก

เป็นการผ่าตัดเปิดแผลบริเวณปลายจมูก ซึ่งการลงแผลก็จะมีหลายวิธีดังภาพ ซึงการผ่าตัดดังกล่าว แพทย์เกาหลีได้เอามาดัดแปลงเป็นลักษณะของหมอเกาหลีโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า Korea Rhinoplasty ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีหลักๆ 3 วิธีอันได้แก่

  1. 1. Dorsal Augmentation ( เสริมเฉพาะสันจมูกด้วย Silicone )
  2. 2. Lateral Osteotomy ( การกะเทาะฐานจมูกทางด้านข้างให้เข้าหากัน )
  3. 3. Nasal tip plasty ( ตกแต่งปลายจมูกด้วยกระดูกอ่อน จากทั้ง Septal Cartilage และ Ear Cartilage )

Closed Rhinoplasty

เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงในประเทศไทยเนื่องจากไม่เห็นแผลผ่าตัดภายนอกและการพักพื่นหลังผ่าตัดใช้เวลาน้อยเพียง 3 – 4 วันเท่านั้น ศัลยแพทย์ตกแต่งจะพยายามตกแต่งจมูกโดยการเสริมด้วย Silicone โดยอาศัยหลักการของ Cepharometic เพื่อให้จมูกออกมาสวยงามที่สุด

Closed Rhinoplasty

สำหรับวัสดุที่ใช้ในการเสริมที่ได้รับลองแล้วว่ามีความปลอดภัยมีอยู่ 3 วิธีใหญ่ๆคือ

1. การนำเนื่อเยื่อของตัวเองมาเสริมจมูก ( Autogenous graft ) โดยเนื่อเยื่อส่วนใหญ่ที่นำมาใช้จะเป็นกระดูกอ่อนหลังหู ( Hyaline ear Cartilage ) และเนื่อเยื่อไขมัน ( fat graft )

การนำเนื่อเยื่อของตัวเองมาเสริมจมูก ( Autogenous graft )

2. การเสริมจมูกด้วย Medical grade Silicone ซึ่งเป็น Silicone ชนิดพิเศษที่ผลิตมาเพื่อใช้สำหรับทางการแพทย์เท่านั้นซึ่งมีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะ Silicone ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเสริมปลายจมูกให้ดูสวยขึ้น เนื่องจาก ปลายของSilicone ชนิดนี้จะนุ่มเป็นพิเศษ ( ultra soft tip ) ซึ่งสามารถลดโอกาศเกิดการทะลุภายหลังเสริมจมูกได้

การเสริมจมูกด้วย  Medical grade Silicone

3. การเสริมจมูกด้วย Gore-tex เป็น e-PTFE เป็นวัสดุที่มีรูพรุน ซึ่งจะทำให้เส้นเลือดเจริญแทรกเข้าไปใน วัสดุชนิดนี้ได้ ทำให้ลดโอกาสเกิดการเคลื่อนที่ของตัว Gore-Tex และลดโอกาสเกิดการทะลุของวัสดุชนิดนี้ด้วย

การเสริมจมูกด้วย Gore-tex เป็น e-PTFE

ซึ่งการประเมิน รูปทรงของจมูกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นสำคัญ ทำให้บางครั้งความต้องการของคนไข้กับความคิดของแพทย์อาจไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจของคนไข้และแพทย์ และทำให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังการเสริมจมูกไม่เป็นที่ถูกใจของคนไข้ได้

ดังนั้นในอนาคตทาง Grandmaster clinic จึงได้นำเข้า เทคโนโลยีเพื่อมาแก้ไข้ปัญหาที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีนี้เป็นการถ่ายภาพในระบบ 3D แล้วนำภาพใบหน้าผู้ป่วยมาทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง โดยโปรแกรมวิเคราะห์ใบหน้า ที่ออกแบบมาเพื่อการทำศัลยกรรมตกแต่ง ทำให้ความต้องการและความเข้าใจของคนไข้ในการทำศัลยกรรมเสริมจมูกดีขึ้น โดยสามารถเห็นภาพเสมือนจริงก่อนทำการเสริมจมูก ไม่ต้องมานึกจิตนการเหมือนในอดีต

ถ่ายภาพในระบบ 3D

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top