เสริมจมูกแบบ เกาหลี ( Korea Rhinoplasty )

การเสริมจมูกแบบ เกาหลี เป็นการเสริมจมูกโดยใช้ เทคนิคพิเศษซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะของแพทย์เกาหลี โดยเป็นการนำเอาข้อดีของการผ่าตัดเสริมจมูกโดยใช้วัสดุทั้งแบบ Autogenous graft อันได้แก่ แกนกระดูกอ่อน ( nasal septum ) และ กระดูกอ่อนหลังหู ( concha cartilage ) นำมาตกแต่งปลายจมูก ( nasal tip ) และนำเอา Medical grade Silicone มาเสริมบริเวณสันจมูก ( Dorsal augmentation ) ซึ่งเมื่อนำองค์ประกอบทั้ง 2 อย่างใช้ร่วมกัน ทำให้รูปทรงจมูกที่ได้ มีความสวยงามและยังดูเป็นธรรมชาติ นอกจากนั้นยังลดการเกิดปัญหาอื่นๆๆตามมาในอนาคตจากการเสริมจมูกได้

Untitled-1

โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้น จากการเสริม Silicone มาถึงบริเวณปลายจมูก หรือ เสริมจมูกให้มีปลายเป็นหยดน้ำ จะทำให้ปลายจมูกมีผิวบางลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือ ปลายจมูกอักเสบหลังจากกระทบกระเทือน วิธีการเสริมจมูกแบบเกาหลีจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมจมูกเกาหลีได้ที่

….

เสริมจมูกแบบ เกาหลี   ( Korea Rhinoplasty )

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top