ศัลยกรรมลักยิ้ม ( Cheek dimple )

ลักยิ้มนั้นโดยปกติ เกิดจากลักษณะของผิวหนังที่ถูกดึงให้บุ๋มลงไปโดยถูกดึงจากเนื้อเยือพังผืดของกล้ามเนื้อ Zygomaticus Major ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำให้คนไข้ยิ้ม การสร้างลักยิ้มเป็นการผ่าตัดโดยการสร้างให้เกิดพังผืด เทียมยึดระหว่างผิวหนังกับกล้ามเนื้อ เมื่อคนไข้ยิ้มจะทำให้แก้มบุ๋ม โดยหลังผ่าตัดจะมีแก้มบุ๋มอยู่ตลอดเวลา 3 เดือนแรกหลังจากนั้นจะบุ๋มเฉพาะเวลายิ้มเท่านั้น

โดยวิธีการผ่าตัด จะมีอยู่ 2 วิธีคือ การทำลักยิ้มแบบจุด และ การทำลักยิ้มแบบขีด และส่วนใหญ่แล้ว คนไข้มักจะเลือกลักยิ้มข้างขวามากกว่า ข้างซ้าย และ การมีลักยิ้มข้างเดียวดูน่ารักกว่า 2 ข้าง

ศัลยกรรมลักยิ้ม ( Cheek dimple )

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top