การผ่าตัด ตาสองชั้น ( Double eyelids Surgery )
การผ่าตัดตาสองชั้นเป็นการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสอง ของประเทศไทย ซึ่งการผ่าตัดตาสองชั้นจะทำให้ คนไข้เห็นตาดำโตขึ้น และที่สำคัญคือทำให้มีตาสองชั้น การผ่าตัดตาสองชั้นมี 2 วิธี ได้แก่
1 ) วิธีผ่าตัดโดยวิธีที่การเย็บผังปมไหม ( Buried Stitch technique ) หรือ หลายคนจะเข้าใจว่าเป็นการผ่าตัดทำตาสองชั้นแบบเกาหลี หรือบางคนจะเรียกว่าการเจาะ 3 หรือ 6 จุด ชึ่งวิธีนี้มักเหมาะกับคนไข้ที่มีตาชั้นเดียว และมีผิวหนังเปลือกตาไม่หนามาก รวมถึง ไม่มีถุงไขมันที่เปลือกตามาก

dst

2 ) วิธีผ่าตัดโดยวิธีกรีดสร้างชั้นตา ( Incisional Double fold surgery ) วิธีนี้มักใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยเหมาะกับคนไช้ที่ไม่มีชั้นตาเลย มีชั้นผิวหนังหนา และมีไขมันบริเวณตามาก หรือ เริ่มมีหนังตาตกลงมาปิดบังชั้นตา การผ่าตัดวิธีนี้จะทำให้ ลูกตาดำดูโตขึ้นเนื่องจากได้ทำการตัดหนังออกบางส่วนทำให้เปลือกตาถูกยกขึ้นสูงกว่าเดิมประมาณ 1-2 มิลลิเมตร
Untitled-1

3. วิธีผ่าตัดแบบกรีดหนังตาบางส่วน ( Partial incisional Double eyelids ) เป็นวิธีการผ่าตัดบริเวณเปลือกตาบน โดยมีแผลผ่าตัดขนาดประมาณ 1 เซนติเมตรบริเวณกึ่งกลางของเปลือกตา วิธีนี้เหมาะสำหรับ คนไข้ทีเปลือกตาหนา มีโอกาสเกิดแผลเป็น หรือ มีไขมันที่เปลือกตามาก จำเป็นต้องเอาไขมันออกบางส่วน

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top