การแก้ไขจมูกที่ทำการเสริมมาแล้ว ( Revison Rhinoplasty )

การแก้ไขจมูกที่ทำการเสริมมาแล้ว จะแบ่งเป็น 2 วิธีขึ้นกับ วิธีที่ได้ทำการเสริมมา ยกตัวอย่าง เสริมโดยใช้ Silicone ตามปกติ และ เสริมโดยวิธีการฉีดสารเติมเต็ม ( Filler ) ซึ่งการแก้จมูกที่เสริมโดยการเสริม Silicone มานั้นมักจะทำการแก้ไขง่ายกว่า การฉีดสารเติมเต็ม เนื่องจากการถอด Silicone เก่าที่เสริมมาออกนั้นง่ายกว่าการที่ต้องเลาะ เอาสาร เติมเต็มหรือ Filler ออก เพราะ Filler นั้นเมื่อหลังฉีดมักจะ กระจายแทรกตัวไปตามเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังทำให้ยากต่อการเลาะออก ไม่เหมือนกับ Silicone แท่งมักเอาออกได้ง่ายกว่า แล้วทำการเสริมใหม่ได้เลยทันที

อ่านบทความเพิ่มเติม เกี่ยวข้องกับการแก้จมูกที่เสริมมาแล้วได้ที่

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top