การตัดปีกจมูกและลดขนาดรูจมูก ( Alar Plasty )

ปีกจมูกในคนไทยร้อยละ 60 จะค่อนข้างกว้างและบานออก ซึ่งปีกจมูกที่มีลักษณะสวยและได้รูปนั้น มักจะบานไม่เกินเส้นสมมุติที่ลากผ่านจากบริเวณปลายหัวตา มาถึงบริเวณปีกจมูก หรืออาจจะบานไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตรออกนอกจากเส้นสมมุตินี้

image005

แต่อย่างไรก็ตามแพทย์มักต้องประเมินรูจมูกของผู้ป่วยก่อน เนื่องจากรูจมูกนั้นเป็นอวัยวะสำคัญ สำหรับทำให้ลมผ่านเข้าออก ถ้ารูจมูกเล็กแคบเกินไปจะทำให้เกิดการหายใจไม่ออกหรือติดขัดได้ การผ่าตัดเพื่อให้ได้รูปทรงปีกจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติ และยังมีรูจมูกที่ดูสวยงามอยู่ มีอยู่ 2 วิธี คือการผ่าตัดที่มีแผลผ่าตัดภายนอก และการผ่าตัดที่ไม่มีแผลผ่าตัดภายนอก ทั้งนี้แพทย์จะเลือกวิธีการผ่าตัดจากการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอีกครั้ง

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดปีกจมูกได้ที่

การตัดปีกจมูกและลดขนาดรูจมูก  ( Alar Plasty )

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top