กรรทันตมจัดฟัน

โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

(Thai board of orthodontics)

 

–  แบบโลหะ (Metal braces) เริ่มต้นที่                                                            38000-45000 บาท

–  แบบเซรามิก  (Ceramic braces) สีเหมือนฟัน เริ่มต้นที่                          58,000 บาท    

แบบเดมอน (Damon) เริ่มต้นที่                                                                     69,000 บาท     

 

1. การเตรียมตัวและค่าใช้จ่ายก่อนการจัดฟัน

 ตรวจและรับคำปรึกษา                                                                                                                  ไม่มีค่าใช้จ่าย

–  พิมพ์ปากและถ่ายรูปเพื่อวินิจฉัยจัดฟัน                                                                                       1,000 บาท

– x-ray ใบหน้าด้านตรงและด้านข้าง     ประมาณ                                                                1,000 บาท

(***การเตรียมช่องปาก ได้แก่ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด และอื่นๆที่จำเป็น มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกันตามสุขภาพช่องปากและแผนการรักษาของผู้ป่วยแต่ละราย โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไม่รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของการจัดฟัน***)

 

 

2. เมื่อติดเครื่องมือจัดฟัน

*** ค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดฟันข้างต้นเป็นราคาเริ่มต้นยังไม่รวมค่าเครื่องมือบางชนิดที่จำเป็น ในผู้กรณีป่วยบางรายที่อาจมีแผนการรักษาที่แตกต่างออกไป ซึ่งทันตแพทย์จัดฟันจะพิจารณาเป็นรายๆไป ****

 

แบบโลหะ (Metal braces) 38000-45000 บาท

plan 1 :

 • ครั้งที่ 1-2                                      ชำระ 4,500  บาท
 • ครั้งที่ 3 จนครบ                          ชำระ 1,200 บาท 

      plan 2:

 • ครั้งที่ 1-4                                      ชำระ 3,500 บาท  
 • ครั้งที่ 5 จนครบ                           ชำระ 1300 บาท     

7

 

แบบเซรามิก (Ceramic braces) 58,000 บาท

plan 1:

 • ครั้งที่ 1-2                                      ชำระ 7,800 บาท   
 • ครั้งที่ 3 จนครบ                          ชำระ 2,000 บาท      

       plan 2:

 • ครั้งที่ 1-4                                      ชำระ 4,800  บาท 
 • ครั้งที่ 5 จนครบ                          ชำระ 2,500 บาท      

 

3

 

 

บบดามอน (Damon MX) 69,000 บาท

 1. plan 1:
 • ครั้งที่ 1-2                      ชำระ 12,800 บาท              
 • ครั้งที่ 3 จนครบ           ชำระ  2,800 บาท                  

 

 1. plan 2:
  1. ครั้งที่ 1-4                      ชำระ 6,800 บาท                 
  2. ครั้งที่ 5 จนครบ          ชำระ 3,800 บาท                     

 Untitled-3

 

 

แบบ Invisalign  (จัดฟันแบบใส) ราคา 120000-1800000 บาท

Untitled-4

Untitled-5

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top