วิธีการผ่าตัดแบบ Scarless technique

 

เป็นวิธีการผ่าตัด ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตร แล้วทำการเอาไขมันออก แล้วเย็บชั้นกล้ามเนื้อตา เข้ากับผิวหนัง การผ่าตัดชนิดนี้เหมาะสำหรับการแก้ไขเกือบทุกประเภทของตา ยกเว้น กรณีที่มีหนังตาตกมากๆ ( Droopy eye ) และ คนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อตาตกตั้งแต่กำเนิด
Untitled-2

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top