อัตราค่ารักษาทางทันตกรรม

คลินิกแกรนด์มาสเตอร์

 

 

ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก

ตรวจฟันและปรึกษาปัญหาสุขภาพช่องปาก ไม่มีค่าใช้จ่าย
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) ฟิล์มละ 150 บาท
พิมพ์ปากเพื่อการวินิจฉัย  ชิ้นละ 500 บาท

 

บริการงานบำบัดฉุกเฉิน

 

อุดฟันชั่วคราว เพื่อรอดูอาการ  ซี่ละ 300 บาท
งานบำบัดฉุกเฉินทางปริทันต์ เหงือกอักเสบบวม ครั้งละ   200 – 500 บาท
รักษารากฟันฉุกเฉิน (โดยการนำประสาทฟันที่ติดเชื้อออก ทำให้หายปวด) 800-1,000 บาท
ยึดครอบฟันหลุด  ซี่ละ 500 – 1,000 บาท

 

อุดฟัน ทันตกรรมบูรณะ(filling, restorative treatment)

 

อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 1 ด้าน ซี่ละ 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 2 ด้าน ซี่ละ 800 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟัน 3 ด้าน ซี่ละ 1,000 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิทสีขาวเหมือนฟันมากกว่า 3 ด้าน ซี่ละ 1,200 บาท
อุดฟันด้วยคอมโพสิทสีขาวและเคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันผุ(PRR) ซี่ละ 600 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ ( amalgam) 1 ด้าน ซี่ละ 500บาท
อุดฟันด้วยวัสดุสีโลหะ  2 ด้าน ซี่ละ 700 บาท
อุดฟันด้วยวัสดุ สีโลหะ 3 ด้าน ซี่ละ 900 บาท
วัสดุรองพื้นโพรงฟันคิดเพิ่ม ตำแหน่งละ 50 บาท

 

เคลือบหลุมร่องฟัน ป้องกันฟันแท้ผุ (Sealant) ซี่ละ 250-350 บาท
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง ช่องละ (Diastema closure) 3,000 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Composite veneer) ซี่ละ 2,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (Porcelain Veneer) ซี่ละ 9,500 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Porcelain 8,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Metal 10,000-12,000 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ Gold 12,000-14,000 บาท
ใช้ยาชาร่วมกับการอุดฟัน 100 บาท

 

ขูดหินปูนรักษาโรคเหงือก และงานปริทันต์ (cleaning, periodontal treatment)

 

ขูดหินปูน และขัดทำความสะอาดฟัน 800-1000บาท
รักษาโรคเหงือก เกลารากฟัน ครั้งละ 800-1,200 บาท
เคลือบฟลูออไรด์ ครั้งละ 250 บาท
การรักษาโรคเหงือก คือการเกลารากฟัน ขูดทำความสะอาดบริเวณที่อยู่ลึกลงไปใต้เหงือกมากๆ ใช้เวลาในการรักษา 2-4 ครั้ง (แต่ละครั้ง 0.5 – 1 ชม.) ขึ้นกับความรุนแรงของโรคและจำนวนซี่ฟัน

เกลารากฟัน ต่อซี่

300 บาท
ขูดรากฟัน โดยการผ่าตัด ครั้งละ 3,000 บาท
การตัดเหงือก/ตกแต่งเหงือก(gingivoplasty,gingivectomy) บริเวณละ 2,000-3,000  บาท
การตัดแต่งเหงือก กรณียิ้มเห็นเหงือก Gummy Smile ซี่ละ 1,000-1500 บาท
การตัดเนื้อยึด (frenectomy)    ครั้งละ 2,000-3,000 บาท
การผ่าตัดเปิดเหงือก (flap operation)   ครั้งละ 1,500-2,500 บาท
ศัลยกรรมกระดูก บริเวณละ 2,500-3,500 บาท

 

การผ่าตัดเพิ่มความสูงตัวฟัน (Crown Lengthening) ซี่ละ 3,500-4,000 บาท
การตัดรากและผ่าซีกฟัน (Root amputation and hemisection) 3,500-4,000 บาท
การทำเฝือกชั่วคราวด้วยเรซินคอมโพสิท     ตำแหน่งละ 500 – 1,000 บาท

ทันตกรรมเพื่อความงาม(Esthetics treatment)

 

อุดปิดช่องว่างฟันห่าง (diastema closure) ช่องละ 3,000 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Composite veneer ซี่ละ 2,500 บาท
ปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Porcelain Veneer เริ่มต้นซี่ละ 9,500 บาท
อินเลย์/ออนเลย์ 8,000-14,000 บาท

 

ถอนฟัน ผ่าฟันคุดศัลยกรรมช่องปาก(Oral surgery)

ถอนฟันธรรมดาซี่ละ (simple extraction) 500 บาท
ถอนฟันซี่ยากซี่ละ (complicated extraction) 800 บาท
ถอนฟันโดยวิธีผ่าตัดและเย็บแผลซี่ละ 1,000 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังเฉพาะในเหงือก (soft tissue impaction) 2,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกบางส่วน (partial bony impaction) 3,500 บาท
ผ่าฟันคุดที่ฝังในกระดูกทั้งหมด(fully bony impaction & embedding) 4,000 บาท
การแต่งกระดูกเบ้าฟัน (alveoloplasty)     ตำแหน่งละ 2,000-3,500 บาท
การเจาะถุงหนอง (incision and drain) 800 – 1,200 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรล่าง (torus mandibularis) 2,500-3,500 บาท
การตัดปุ่มกระดูกขากรรไกรบน (torus palatinus) 3,000-4,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น (simple artificial eruption) 2,000-3,000 บาท
ผ่าตัดช่วยให้ฟันขึ้น กรณียาก (complicated artificial eruption) 3,000-4,000 บาท
ผ่าตัดปลูกกระดูกในไซนัส (ไม่รวมค่าวัสดุ) 5,000-8,000 บาท
การปลูกถ่ายฟัน (Transplantation) ไม่รวมค่าถอนฟัน 3,000-3,500 บาท
ล้างแผล/ตัดไหม (จากคลินิกอื่น) 100 บาท

Copyright 2014 - GrandMasterClinic .All Rights Reserved

scroll to top